Ofte stilte spørsmål

Vi gir deg svar på det du måtte lure på under

 

Stipend

Før læretiden

Læretiden

Fagprøven

Stipend

Kan jeg søke om stipend når jeg er lærling?

Ja, du kan søke om stipend når du er lærling. For å kunne søke må lærekontrakten din være godkjent av fylkeskommunen. Før MKS sender kontrakten din til fylket må vi ha mottatt arbeidsavtale fra rederiet og kompetansebevis fra Vg1 og Vg2.

Hvor kan jeg søke om stipend?

Alle som søker stipend må gjøre dette via Lånekassen.
Du kan sende inn din lånesøknad en uke etter at lærekontrakten er godkjent av fylket. Når du har søkt vil det ta ca. 2-3 uker før du får svar.

Er det mulig for en lærling å få borteboerstipend?

Ja, du kan motta borteboerstipend for den tiden du bor om bord.

Før læretiden

Hvem kan bli lærling?

Er du motivert for å ta deg en utdannelse på sjøen, har fullført Vg1 TIP eller Elektro og Vg2 Maritime fag, kan du søke som lærling i fagene motormann eller matros. Har du fullført Vg1 Elektro, Vg2 El-energi og Vg3 Maritim elektriker kan du søke læreplass som maritim elektriker. Har du fullført Vg 1 Restaurant og matfag og Vg2 Kokk- og servitørfag kan du søke læreplass som kokk eller servitør.

Har du annen bakgrunn, og lurer på hva du trenger for å kunne bli lærling, sjekk matrisen som ligger under Informasjonsmateriell.

Kan jeg søke læreplass når jeg ikke har norsk statsborgerskap?

For å søke om læreplass i Norge må du enten være norsk statsborger eller EØS-borger med grunnutdanning fra en norsk utdanningsinstitusjon. Dette er på bakgrunn av at Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse gir tilskudd til kandidater som fyller disse kravene om statsborgerskap.

Hvordan søke læreplass?

Elektronisk søknadsskjema må benyttes. Dette vil du finne på vår hjemmeside fra 15. januar. Søknadsfrist er 1. februar.

Hvilke krav stilles for å få læreplass?

Fullført de nevnte fagene på videregående med minimum snitt på 3,5 og karakteren GOD i orden og oppførsel samt maks 5 dager udokumentert fravær,

Må jeg levere helseattest for å kunne reise på sjøen?

Det stilles ulike krav til helse avhengig av hvilken stilling du skal ha om bord.
Enkelte medikamenter og diverse sykdommer kan også hindre deg i å få godkjent helseattest. Hvis du er fargeblind vil det stoppe deg fra å kunne videreutdanne deg til styrmann og kaptein.
Vi anbefaler på det sterkeste at du tar kontakt med en sjømannslege før du starter på en maritim utdanning.

Må jeg gå i lære for å få fagbrev?

Nei, du kan ta fagbrev som praksiskandidat også, men da må du ha minst 5 års dokumentert praksis/erfaring fra det fagområdet du ønsker å ta fagbrev i samt ha bestått tverrfaglig eksamen i faget.

Hva er arbeidsavtale og lærekontrakt?

Lærekontrakten er mellom deg og Maritimt Kompetansesenter, mens arbeidsavtale skrives mellom deg og rederiet. Den forteller deg at du har et ansettelsesforhold til dette rederiet i læretiden og lærekontrakter forteller at MKS er ansvarlig for din opplæring. Det er viktig å huske at lærekontrakten er gyldig først når den er godkjent av fylkeskommunen.

Kan jeg selv velge hvilket rederi jeg vil ha læretiden i?

Du kan komme med ønsker, men vi lover ikke at du vil få oppfylt det du ønsker. Fordeling av plassene gjøres etter en totalvurdering av alle kandidatene. Det tas utgangspunkt i det som har kommet frem på intervjuene og den dokumentasjonen som foreligger, ut fra det vil du få tildelt en plass der vi mener du vil passe best.

Må jeg ha sjøfartsbok?

MKS krever at alle lærlinger har sjøfartsbok. Sjøfartsboka utstedes hos NAV-kontor med maritime tjenester (du må ta med pass, 2 passfotos og dokumentasjon på at du har en maritim ansettelse). Det er ditt ansvar å sjekke ut hvor dette kan gjøres i ditt distrikt.

Læretiden

Hva tjener jeg som utdannet matros/motormann?

Det varierer avhengig av stillingen om bord og ut i fra type skip og fartsområde.

Hva tjener jeg som lærling?

For informasjon om lærlinglønn ta kontakt med Norsk Sjømannsforbund.

Hvor lang er læretiden?

For matros- og motormannlærling med Vg1 TIP eller Elektro og Vg2 Maritime fag er læretiden 24 måneder. Det samme gjelder for kokk- og servitørlærling med Vg1 Restaurant- og matfag og Vg2 Kokk- og servitørfag. For maritim elektrikerlærling med Vg1 Elektro, Vg2 Elenergi og Vg3 Maritim elektriker er læretiden også 24 måneder.

Hvor lange perioder er jeg om bord?

Du jobber vanligvis i et 1:1 system som betyr at du har like lange friperioder som du har arbeidsperioder. Hvor lenge hver periode varer, varierer fra rederi til rederi og fra skip til skip.

Får en lærling egen lugar om bord?

På de aller fleste skipene har lærlingen egen lugar.

Er det internett og TV om bord på skipet?

På de fleste skip er det både TV og internett, men det er ikke i alle områder skipet har dekning.

Hvem kan være min faglige leder om bord?

Som regel er overstyrmann faglig leder for matroslærling og maskinsjef for motormann- og maritim elektrikerlærling. For kokk og servitør er hhv. kjøkkensjef og restaurantsjef faglig leder. De kan imidlertid delegere opplæringen til andre om bord. Det er faglig leder som har ansvaret for din opplæring om bord, men du er selv ansvarlig for egen opplæring.

Hvem tar jeg kontakt med om jeg får problemer om bord?

Får du problemer om bord er det naturlig at du tar dette opp med faglig leder eller tillitsvalgt, som vil ta det videre med rette personer. Hvis du ikke får den hjelpen du trenger om bord kan du ta kontakt med rederiet eller din kontaktperson hos MKS.

Kan lærekontrakten heves midt i læretiden?

Ja det kan den. Les mer i opplæringsloven her.

Kan jeg bli oppsagt i læretiden?

Ja, det kan du. Rederiet kan si deg opp dersom du bryter rederiets internreglement, sikkerhetsregler eller norsk lov.

Jeg har fått innkallelse til militæret, hva gjør jeg?

Når du signerer lærekontrakten signerer du også på at du må søke om utsettelse dersom du får innkalling til militæret i læreperioden.

Fagprøven

Hvordan og når blir jeg meldt opp til fagprøven?

Når du har fullført og fått godkjent de oppgavene du skal i henhold til opplæringsboka melder MKS deg opp til fagprøve. Dette skjer vanligvis ca. 2 mndr. før eller etter lærekontraktens sluttdato.

Hvem betaler utgiftene i forbindelse med fagprøven?

Rederiet betaler for reise og overnatting. MKS betaler selve fagprøven.

Hvordan foregår en fagprøve?

Fagprøven består av en teoretisk og en praktisk del.

Hva skjer hvis jeg stryker på fagprøven?

Du kan avlegge en ny fagprøve tidligst etter 14 dager om det passer for prøvenemnda. Hvis du stryker på prøve nr 2, opphører lærebedriftens forpliktelser overfor deg. Da må du gå opp som praksiskandidat i henhold til opplæringsloven § 3-5.

Kan jeg som utlending bosatt i Norge ta norsk fagbrev?

For å få  norsk fagbrev må man ta tverrfaglig Vg 3 eksamen i kokk eller servitørfaget (eller andre fag), ha minimum 60 mnd allsidig praksis i faget og gå opptil og bestå norsk fagprøve.

Man  må ha bostedsadresse i Norge for å melde deg opp til en tverrfaglig eksamen. Oppmelding til tverrfaglig eksamen gjøres på www.privatistweb.no

For å  ta  norsk fagbrev må man ha:

  • bostedsadresse i Norge
  • sende dokumentasjon på praksis og tidligere skolegang og få en vurdering i den fylkeskommunen man eventuelt velger å flytte til
  • bestått tverrfaglig eksamen

Etter tverrfaglig eksamen melder man seg opp til norsk fagprøve ved henvendelse til fagopplæringsavdelingen i fylkeskommunen man hører hjemme.

Pr. i dag er dette fortsatt eneste mulighet for å få et norsk fagbrev, men man kan søke om å få utenlandske fagbrev sidestilt med norsk fagbrev.

Dette er en oppgave som Vestfold og Telemark fylkeskommune er bedt om å gjøre inntil vi får et nasjonalt system/kontor som foretar denne typen vurdering.

Hos VTFK er ikke dette en prioritert oppgave, derfor kan behandlingstiden bli lang.

Når det gjelder oversettelser så er det kandidaten som er ansvarlig for å få det oversatt (engelsk oversettelse er ok)

Link til tidligere eksamener; rull ned på siden etter ønsket fag: https://pgsf.udir.no/dokumentlager/DokumenterAndrekataloger.aspx?proveType=EV&katalog=Programfag