Har du fagbrev som elektriker og ønsker jobb i maritim virksomhet?

Det blir eksamen i skipselektrisk maritim modul 3. desember 2018

Dette er en god mulighet for deg som har fagbrev som elektriker gruppe L og ønsker å bli skipselektriker!

Du må være klar over at eksamen alene ikke kvalifiserer til ETR-/ETO-sertifikat. Under denne linken finner du kravene som stilles:

https://portal.sjofartsdir.no/ViewReport.aspx?report=Kvalifikasjonssystemet+Rapporter%2fSTCW+Kvalifikasjonskrav+pr+Sertifikattype+NY

Påmelding til eksamen gjøres til Maritimt opplæringskontor i Haugesund, post@maropp.no,

Selve eksamenen kan tas i Haugesund eller Tønsberg. Alle hjelpemidler er tillatt bortsett fra internett og kommunikasjon med andre. Pris kr 4000,-.