Informasjonsmateriell

Under finner du våre brukermanualer for både Weblærling og Webcadet.

Weblærling

Webcadet

Annet informasjonsmateriell

Rådgiverportalen til Maritim Karriere https://maritimkarriere.no/laerere

 

Er du privatist i motormannfaget eller matrosfaget? Husk at du må melde deg opp til privatisteksamen. Datoer for oppmelding: 1-15.09 og 15.01-01.02. Eksamen er en 5 timers eksamen hvor du løser en case.

For eksempler på tidligere eksamen motormann: https://sokeresultat.udir.no/eksamensoppgaver.html?query=motormannfaget

For tidligere eksamen matros:https://sokeresultat.udir.no/eksamensoppgaver.html?query=matrosfaget

 

 

Hopp i havet.

 Søk på MKS idag!