Fartstid skal nå regnes time for time

Fra 1. juli 2016 er det gjort endringer i regelverket for beregning av fartstid.

Endringen innebærer at opptjening av fartstid regnes fra «time til time», og ikke fra «dag til dag» slik ordningen var før. Sjøfolk får nå godskrevet alle timene de har arbeidet.

Les mer om utregning av fartstidsdager her.

Se eksempel på utregning av fartstid her.