Kadettopplæring for nautikkstudenter

KADETTOPPLÆRING FOR NAUTISKE STUDENTER VED HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND, NTNU I ÅLESUND OG HØGSKOLEN I SØRØST NORGE

Prinsippet for kadettopplæring om bord er at teorien som er beskrevet i kompetansetabellene skal være gjennomgått før opplæringen starter, i henhold til FOR 2011-12-22 nr. 1623 Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk, § 24(3)b.

Les mer om kompetansemålene i Webcadet her.

Samsvarsmatrise finner du her.