Ønsker du å rette en klage til MKS?

Maritimt Kompetansesenter Sørøst Norge er en godkjent opplæringsinstitusjon i maritime fag. Godkjenningen er gitt av Sjøfartsdirektoratet og DNV GL  etter standarden «DNV GL  STANDARD DNVGL-ST-0029:2014-04 Leverandører av maritim opplæring».

Som en del av denne standarden kreves det at enhver bruker av MKS' tjenester, så vel private som bedrifter, skal ha mulighet til å klage.

En klage som fremsettes  skal være konkret, og inneholde så mange opplysninger som mulig. Klager har rett på å få sin klage skriftlig besvart innen 14 dager etter mottak ved MKS. Klager av generell karakter blir ikke behandlet.

Nedenfor finner du en link til vårt «Klageskjema» som sendes til lm@maritimkompetanse.no

Eventuelle spørsmål rettes til samme e-postmottaker.

Klageskjema finner du her.