Assessorkurs

Målgruppe: Hovedmålgruppe er offiserer som skal bedømme kadetter og BRM-/ERM-kompetanse om bord på skip, samt faglige ledere/instruktører med opplæringsansvar for kadetter og lærlinger om bord. Kurset er også åpent for andre som ønsker å tilegne seg emnenes innhold.

Mål: Å gi grunnleggende kunnskap og innsikt i opplæring og bedømming av kadetter og BRM-/ERM-kompetanse, samt introdusere nødvendige hjelperedskaper for å sikre best mulig opplæring, trening og bedømmelse om bord. Å gi grundig innføring i hjelpeverktøyene Weblærling (for lærlinger) og Webcadet (for kadetter).

Varighet: Kurset er delt opp i en forberedelsedel og en kursdel;
– Forberedelsesdelen er på 4 timer. Nødvendig materiell sendes ut til kursdeltakerne på forhånd.
– Kursdelen er på 16 timer, fordelt på 8 t pr. dag i to dager med teori og praktiske oppgaver.

Metode/Gjennomføring: Opplæringen skjer gjennom egenstudier på 4 timer og en kombinasjon av teoretisk klasseromsundervisning og praktiske øvelser, hvor deltakerne introduseres for lærestoffet via en kombinasjon av forelesning og dialog i plenum, arbeid i grupper og øvelser i form av tabletops, spill og scenarier. Forelesningene støttes av presentasjoner og filmer. Hvert emne avsluttes med en oppsummering. Hver øvelse gjennomgås i etterkant for repetisjon av lærestoff, praktisk tilnærming og refleksjon.

Sluttest: Etter endt kurs gjennomføres det en pålagt skriftlig prøve. Ved bestått prøve utstedes kursbevis.

Repetisjon: Det er ingen krav til repetisjon av assessorkurs.

Forkunnskaper: Det er ingen krav til forkunnskaper for å delta på kurset.

Kurspris:  Kr 6000,-. Prisen dekker kursmateriell, kursbevis, 1 x middag, 2 x lunsj.
Egen avtale for aktive medlemsbedrifter. 

Kurs i Tønsberg høsten 2021:

21.-22.september

9.-10.november

maks. 15 deltakere pga. Corona-situasjonen

Pga. Corona-situasjonen tar vi forbehold om at kursene kan bli avlyst på kort varsel.

 

De maritime opplæringskontorene i Haugesund, Ålesund og Tromsø holder også assessorkurs. Se lenke til hjemmesiden til de ulike kontorene for dato og påmelding.

OMF-Nord i Tromsø https://omf-nord.no/kurs#assessorkurs

OMF-Nordvest i Ålesund http://maritimefag.no/Assessorkurs

Maropp i Haugesund https://maropp.no/instruktor-og-assessorkurs-2/

 

Påmelding sendes til post@maritimkompetanse.no