Kurs for sjøfolk med særlige sikringsplikter

Mål: Deltakerne skal gjennom kurset få en innføring i grunnleggende kunnskaper om sikringsrelaterte plikter om bord. Dette inkluderer også deltagelse i aktiviteter knyttet til forebygging og bekjempelse av piratvirksomhet og væpnede ran. Kurset fører fram til ferdighetssertifikat for sjøfolk med særlige sikringsplikter.

Målgruppe: Sjøfolk på skip og flyttbare innretninger som skal ha sikkerhets- og terrorberedskapsplan (ISPS-skip) og som er tildelt særlige plikter innenfor sikring skal ha ferdighetssertifikat for sjøfolk med særlige sikringsplikter iht STCW-kodens tabell A-VI/6-2.

Varighet: Kurset gjennomføres på minimum 9 timer.

Metode/Gjennomføring: Opplæringen skjer gjennom klasseromsundervisning, hvor deltakerne introduseres for lærestoffet via PowerPoint-presentasjoner, dialog i plenum og videofilmer. Hvert emne avsluttes med en oppsummering av lærestoff, praktisk tilnærming og refleksjon.

Sluttest: Etter endt kurs gjennomføres det en pålagt skriftlig prøve. Ved bestått prøve utstedes sertifikat.

Repetisjon: Det er ikke krav til oppdatering av kurs i sikringsbevissthet.

Forkunnskaper: Det er ingen krav til forkunnskaper for å delta på dette kurset.

Kurspris: Kr 3000,-. Prisen dekker kursmateriell, kursbevis, lunsj.
Egen avtale for aktive medlemsbedrifter.

Kurs i Tønsberg:

Oppdateres

Pga. Corona-situasjonen tar vi forbehold om at kurset kan bli avlyst på kort varsel.

Trykk her for påmelding til kurs