Kurs i passasjer- og krisehåndtering

Målgruppe: Alle sjøfolk som er ansatt eller engasjert i en hvilken som helst stilling om bord på roro-passasjerskip og andre passasjerskip, og som er tildelt plikter i beredskaps- eller sikkerhetsfunksjon, skal ha gjennomført kurs i passasjer- og krisehåndtering.

Mål: Deltakerne skal gjennom kurset få en innføring i grunnleggende kunnskaper om:

–       Krisehåndtering og menneskelig adferd

–       Forståelse av planer vedrørende redningsredskaper

–       Redningskontroll og alarmprosedyrer samt ferdighet i å bistå passasjerer på vei mot mønstrings- og innskipningsstasjoner

I tillegg skal opplæringen sikre ferdigheter i:

–       Kommunikasjon-, laste- og ombordstigningsprosedyrer

–       Føring av farlig last, sikring av last og beregning av stabilitet

–       Trim og belastning

–       Åpning, lukking og sikring av åpninger i skroget samt overvåke luften på roro-dekk

Varighet: Kurset skal gjennomføres på minimum 18 timer fordelt på minimum 2 dager.

Metode/Gjennomføring: Opplæringen skjer gjennom en kombinasjon av teoretisk klasseromsundervisning og praktiske øvelser, hvor deltakerne introduseres for lærestoffet via en kombinasjon av forelesning og dialog i plenum, arbeid i grupper og øvelser i form av tabletops, spill og scenarioer. Forelesningene støttes av PowerPoint-presentasjoner og videofilmer. Hvert emne avsluttes med en oppsummering. Hver øvelse gjennomgås i etterkant for repetisjon av lærestoff, praktisk tilnærming og refleksjon.

Sluttest: Etter endt kurs gjennomføres det en pålagt skriftlig prøve. Ved bestått prøve utstedes kursbevis.

Repetisjon: All sikkerhetsopplæring skal oppdateres hvert 5. år.

Forkunnskaper: Det er ingen krav til forkunnskaper for å delta på dette kurset.

Kurspris: Kr 4500,-. Prisen dekker kursmateriell, kursbevis, 2 x lunsj.
Egen avtale for aktive medlemsbedrifter.

Kurs i Tønsberg:

Oppdateres

Pga. Corona-situasjonen tar vi forbehold om at kursene kan bli avlyst på kort varsel.

Trykk her for påmelding til kurs