Ny i maritim bransje

 

 

Målgruppe/Bakgrunn:
Den maritime næringen er en av Norges eldste, største og viktigste. I dag har Norge kanskje verdens mest komplette maritime klynge bestående av rederier, verft, utstyrsprodusenter, designmiljøer, klasseselskap, tjenesteleverandører og utdannings- og forskningsinstitusjoner.
Tidligere ble det i stor grad rekruttert til landbasert virksomhet fra de seilende, mens det i dag i større grad ansettes medarbeidere uten maritim bakgrunn.
Kurset «Ny i maritim bransje» passer for den som skal jobbe i et rederi eller annen maritimt relatert bedrift, men som mangler grunnleggende kunnskap eller trenger en oppdatering.

Mål:
Kurset vil gi deltakerne generell kunnskap om maritim næring, næringens verdiskapning både til sjøs og til lands, nasjonalt og internasjonalt, og dens mange særegne uttrykk, forkortelser og betegnelser.

Kurssted/Varighet:
Kurset holdes på hotell på Gardermoen med start kl. 0800 og avslutning ca. kl.1700.
Kurset kan også tilpasses enkeltbedrifter. Be om tilbud!

Metode/Gjennomføring:

Opplæringen skjer gjennom klasseromsundervisning, hvor deltakerne introduseres for lærestoffet via PowerPoint-presentasjoner, dialog i plenum og videofilmer. Hvert emne avsluttes med en oppsummering av lærestoff, praktisk tilnærming og refleksjon.

Sluttest:
Kurset har ikke sluttest, men det utstedes et kursbevis.

Forkunnskaper:

Det er ingen krav til forkunnskaper for å delta på dette kurset.

Kurspris:
Kr 5000,- inkludert kursmateriell, kursbevis, og lunsj.

Kursdatoer på Gardermoen 2018: 

 

Påmelding snarest mulig og senest en uke før kursstart. 

Påmelding til kurs - trykk her!