https://www.youtube.com/watch?v=HAliu_MdEl0&t=35s

Maritim elektriker

Se et lite utdrag av dagen til en maritim elektriker

Hvordan bli maritim elektriker?

Elektro og svakstrøm er nervetrådene i den teknologiske utviklingen. Fra mobiltelefoner til verdensomspennende nettverk av servere; uten strøm er de ingenting verdt. Det er derfor lett å forestille seg dette fagets utvikling. Som maritim elektriker vil du ta del i denne utviklingen. Dagens skip er lastet med avanserte og innovative elektriske anlegg.

Dagens skip og rigger er avanserte og komplekse. En maritim elektriker skal kunne sette sammen, justere og reparere elektriske maskiner/motorer, generatorer, girvekslere, samt instrument- og kontrollsystemer for elektriske apparater. I tillegg kommer installasjon, vedlikehold og reparasjon av ledningsnett og annet utstyr som sikringer, brytere, kontakter, koblingsbokser, osv. I maritime konstruksjoner arbeides det hovedsaklig med automatiserte anlegg, installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og alarm- og overvåkingsanlegg.

Med fagbrev kan du ta videreutdanning ved teknisk fagskole. Du kan også ta høyere utdanning ved et av landets maritime høgskoler. Her har du mulighet for å ta både bachelor- og mastergrad innen maritim teknologi.

Lyst til å jobbe som maritim elektriker? Søk MKS idag

SØKNADSFRIST FOR LÆREPLASS I FAGENE MATROS, MOTORMANN, KOKK, SERVITØR OG MARITIM ELEKTRIKER:

1. FEBRUAR

Hopp i havet.

 Søk på MKS idag!