https://www.youtube.com/watch?v=HAliu_MdEl0&t=35s

Matros

Utforsk livet som matros

Matrosen arbeider i skipets dekksavdeling, både i innenriks- og utenriksfart. En stor del av matrosfaget består av vakt- og vedlikeholdsarbeid og laste- og losseoperasjoner. Brovakthold sammen med styrmann er også en viktig del av arbeidet. Matrosen må kunne beredskapsarbeid, sjøklargjøring og dekkstjeneste generelt.

Med fagbrev som matros kvalifiserer du til opptak på nautikkstudiet ved maritim fagskole. Studiet gir fordypning i navigasjon, lastelære, stabilitet, samt innføring i ledelses- og administrative fag. Etter studiet og med tilstrekkelig fartstid, kan du løse sertifikater som gir mulighet til å seile som overstyrmann og kaptein. Med et maritimt sertifikat får du anledning til å jobbe både i Norge og internasjonalt i en bransje som blir stadig viktigere.

Lyst til å jobbe som matros? Søk MKS idag

SØKNADSFRIST FOR LÆREPLASS I FAGENE MATROS, MOTORMANN, KOKK, SERVITØR OG MARITIM ELEKTRIKER:

1. FEBRUAR

Hopp i havet.

 Søk på MKS idag!