https://www.youtube.com/watch?v=HAliu_MdEl0&t=35s

Motormann

Se hvordan livet som en motormann er

Hvordan bli motormann?

Motormannen hører hjemme i skipets maskinavdeling, og hjelper maskinistene med forefallende arbeid som vedlikehold av teknisk avansert maskineri og driftsutstyr. Motormannen går vakter til sjøs og under landligge.

Med fagbrev som motormann kvalifiserer du til opptak på skipsteknisk drift ved maritim fagskole. Maritim fagskole tilfredsstiller krav til teori for høyeste maskinsertifikat. Med studiekompetanse kan du velge maritim høgskole som også tilfredsstiller krav til teori for høyeste maskinsjefssertifikat og gir Bachelorgrad i maritim virksomhet til sjøs og på land. Etter en kort periode som kadett, løser du sertifikat som 2. maskinist. Deretter følger førstemaskinist og maskinsjef etter ytterligere tid til sjøs.

Lyst til å jobbe som motorman? Søk MKS idag

SØKNADSFRIST FOR LÆREPLASS I FAGENE MATROS, MOTORMANN, KOKK, SERVITØR OG MARITIM ELEKTRIKER:

1. FEBRUAR

Hopp i havet.

 Søk på MKS idag!