Lærling

Søke om læreplass
Fag
Praktisk informasjon

OLKWEB
Som lærling i regi av MKS må du bruke programmet OLKWEB for å dokumentere din opplæring. For å komme inn på OLKWEB må gå til www.olkweb.no/mks. Har du ikke mottatt brukernavn må du ta kontakt med MKS. Det første du må gjøre når du har logget deg på, er å sjekke at opplysningene på profilen din stemmer. Husk at all korrespondanse mellom deg og MKS vil foregå elektronisk eller via SMS, så både mailadressen din og mobilnummer må være riktig.

Opplæringsboka
Opplæringsboka ligger på din profil på OLKWEB. I løpet av læretiden skal alle oppgavene være besvart, dokumentert og godkjent av din opplæringsansvarlige, husk at dette også gjelder de praktiske oppgavene. Det er derfor viktig at du lager deg gode rutiner for hvordan du skal jobbe med opplæringsboka.

Elev- og lærlingombudet i Vestfold

Elev- og lærlingombudet skal passe på at rettighetene til elever og lærlinger i videregående opplæring blir ivaretatt. Elev- og lærlingombudet svarer på spørsmål om rettigheter, gir råd og kan hjelpe deg i saker knyttet til din opplæringssituasjon.
Her kan du lese mer om elev- og lærlingombudet