Elev- og lærlingombudet i Vestfold

Elev- og lærlingombudet skal passe på at rettighetene til elever og lærlinger i videregående opplæring blir ivaretatt. Elev- og lærlingombudet svarer på spørsmål om rettigheter, gir råd og kan hjelpe deg i saker knyttet til din opplæringssituasjon.
Her kan du lese mer om elev- og lærlingombudet