Praktisk informasjon

Weblærling
Som lærling i regi av MKS må du bruke programmet Weblærling for å dokumentere din opplæring. For å komme inn på Weblærling må gå til https://weblarling.no. Har du ikke mottatt brukernavn må du ta kontakt med MKS. Det første du må gjøre når du har logget deg på, er å sjekke at opplysningene på profilen din stemmer. Husk at all korrespondanse mellom deg og MKS vil foregå elektronisk eller via SMS, så både mailadressen din og mobilnummer må være riktig.

Opplæringsboka
Opplæringsboka ligger på din profil på Weblærling. I løpet av læretiden skal alle oppgavene være besvart, dokumentert og godkjent av din instruktør, husk at dette også gjelder de praktiske oppgavene. Det er derfor viktig at du lager deg gode rutiner for hvordan du skal jobbe med opplæringsboka.