Maritim elektriker

Elektro og svakstrøm er nervetrådene i den teknologiske utviklingen. Fra mobiltelefoner til verdensomspennende nettverk av servere; uten strøm er de ingenting verdt. Det er derfor lett å forestille seg dette fagets utvikling. Som maritim elektriker vil du ta del i denne utviklingen. Dagens skip er lastet med avanserte og innovative elektriske anlegg.

Dagens skip og rigger er avanserte og komplekse. En maritim elektriker skal kunne sette sammen, justere og reparere elektriske maskiner/motorer, generatorer, girvekslere, samt instrument- og kontrollsystemer for elektriske apparater. I tillegg kommer installasjon, vedlikehold og reparasjon av ledningsnett og annet utstyr som sikringer, brytere, kontakter, koblingsbokser, osv. I maritime konstruksjoner arbeides det hovedsaklig med automatiserte anlegg, installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og alarm- og overvåkingsanlegg.

Hvordan bli maritim elektriker?

Har du fagbrev som elektriker og ønsker jobb i maritim virksomhet?