Matros

Matros er en yrkesbetegnelse innen skipsfart. Det er en egen fagprøve for matroser.

Tidligere var matros benevnelse på en fullerfaren sjømann i tjeneste på dekk med minst 3 års fartstid. Gradene som ledet frem til matrostittel var: Dekksgutt, jungmann og lettmatros. En dyktig matros kunne bli forfremmet til båtsmann. Innenfor Sjøforsvaret blir benevnelsen matros benyttet om vervet mannskap, altså militært ansatt personell som ikke er befal.

Matrosen arbeider i skipets dekksavdeling, både i innenriks- og utenriksfart. En stor del av matrosfaget består av vakt- og vedlikeholdsarbeid og laste- og losseoperasjoner. Brovakthold sammen med styrmann er også en viktig del av arbeidet. Matrosen må kunne beredskapsarbeid, sjøklargjøring og dekkstjeneste generelt.

Hvordan bli matros?