Medlemmer

Bli med å sikre næringens fremtidige arbeidskraft

 

Hvorfor være medlem hos MKS?

Som aktivt medlem hos MKS er man med på å sikre næringens fremtidige arbeidskraft.

Det er til dels stor lekkasje av norske sjøfolk til landbasert maritim næring og offshore. Rederiene må i fremtiden kalkulere med enda større konkurranse om maritimt utdannet personell og deres kompetanse. For å dekke behovet for norske offiserer på norske skip, må rederiene ta større grep for å sikre egen drift. Dette kan gjøres gjennom langsiktig rekrutteringsplanlegging basert på forventet behov for offiserer og underordnet mannskap.

Gjennom aktivt medlemskap i MKS tar rederiene del i både grunnutdanning og videreutdanning ved å ta inn lærlinger, kadetter og junioroffiserer.

Nettolønnsordningen er et godt bidrag og gjelder for rederier med skip registrert i NOR (Norsk Ordinært Skipsregister). Staten refunderer beløpet sjøfolkene betaler i skatt. Rederiene betaler i virkeligheten bare nettolønnen. Ved innføring av nettolønnsordningen ble Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse opprettet, som forvalter av de pengene rederiene har innbetalt som en del av avtalen om nettolønn. Det meste av midlene går tilbake til de rederiene som rekrutterer lærlinger, kadetter og junioroffiserer.

MKS skal være et ressurssenter for sine medlemmer når det gjelder utdanning og rekruttering. MKS promoterer medlemmenes behov overfor ungdom, intervjuer og formidler interesserte til medlemmene for mulig ansettelse. MKS tegner også lærekontrakt og er bindeleddet med fylkeskommuner og opplæringsinstanser. Med andre ord, ved aktivt medlemskap i MKS vil ditt rederi få all den hjelp de trenger til å starte med opplæringen om bord på egne skip.

MKS har offentlig godkjenning som kursarrangør for instruktørkurs og assessorkurs. Disse kursene avholdes flere ganger pr. år. Etter avtale kan også kurs tilpasses medlemmenes behov med tanke på antall og om det skal holdes hos rederiene eller om bord på skip. Kursene kan holdes på både engelsk og norsk.

«Sammen tar vi oppgaven med å sikre norske offiserer i fremtiden.»

Aktive medlemsbedrifter

Bastø Fosen AS
Horten
Motormannfaget, matrosfaget
Color Line Crew AS
Sandefjord
Maritim elektrikerfaget, kokkefaget, servitørfaget, motormannfaget, matrosfaget
BB Crewing AS
Fedje
Motormannfaget, matrosfaget
Dess Aquaculture Shipping AS
Grimstad
Maritim elektrikerfaget, motormannfaget, matrosfaget
Forsvarsbygg
Drøbak
Matrosfaget
Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS
Bergen
Motormannfaget, matrosfaget
OSM Marine Crew AS
Arendal
Maritim elektrikerfaget, motormannfaget, matrosfaget, kokkefaget
Norled AS
Stavanger
Motormannfaget, matrosfaget
Redningsselskapet
Lysaker
Matrosfaget
Siem Offshore Crewing AS
Kristiansand
Maritim elektrikerfaget, motormannfaget, matrosfaget, kokkefaget
Stiftelsen Christian Radich
Oslo
Matrosfaget, kokkefaget
Ugland Marine Management AS
Grimstad
Maritim elektrikerfaget, motormannfaget, matrosfaget
Wilhelmsen Ship Management AS
Lysaker
Maritim elektrikerfaget, motormannfaget, matrosfaget
Viking Supply Ships
Kristiansand
Maritim elektrikerfaget, motormannfaget, matrosfaget

Hopp i havet.

 Søk på MKS idag!