Fra MKS' maritime konferanse 25. oktober 2017

Publisert: 31.08.17

MKS' maritime konferanse 25. oktober hadde et program med fokus på en næring som blir stadig grønnere og mer fremtidsrettet, også når det gjelder undervisningsinstitusjonene.

Her finner du presentasjonene fra konferansen:

Norsk maritim næring
Tom-Christer Nilsen, maritim talsmann (H) i Stortingets næringskomité

En næring i endring. Hvordan tilpasser undervisningsinstitusjoner seg overgangen til den grønne fremtiden?
Odd Rune Malterud, fagsjef i Det norske maskinistforbundet
Fred Arne Høifødt, høgskolelærer maritime fag, Høgskolen i Sørøst-Norge
Marius Dyrseth, styreleder i Clean Marine Switchboards AS

Refusjonsordningen, krav til farledsbevis
John-Kristian Vatnem, seniorrådgiver i Sjøfartsdirektoratet
Tommy Haugsnes, seniorrådgiver i Kystverket

Nytt fra MKS
Oddmund Nystad, adm.dir. i MKS

Tilbake