Høring - Forslag til ny forskrift om tilskudd til sysselsetting av sjøfolk og endringer forskrifter som regulerer fartsområde

Publisert: 21.09.15

Regjeringen v/Nærings- og fiskeridepartementet har sendt ut til høring Forslag til ny forskrift om tilskudd til sysselsetting av  sjøfolk og endringer i forskrifter som regulerer fartsområde.

MKS er ikke blant høringsinstansene men finner dette verdt å lese.

Se hele dokumentet

 

Tilbake