Kadettid etter ny forskrift

Publisert: 15.05.14

MKS har i den senere tid mottatt en del henvendelser med spørsmål om hvor lang fartstid som kreves for kadetter. Spørsmålet er tatt opp med Sjøfartsdirektoratet og svaret ser du her. Dette gjelder for både dekks- og maskinkadetter med utdannelse fra fagskole og høgskole.

 

§ 24.Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 5 (3)

b)minst 12 måneders fartstid eller minst seks måneders fartstid med fagbrev som matros eller fisker. Fartstiden må inngå i godkjent opplæringsprogram på sjøgående skip med største lengde 15 meter eller mer, inkludert opplæring i brovaktstjeneste som dekker områdene i vedlegg III tabell A-II/4. Opplæring etter dette alternativet skal dokumenteres i godkjent kadettbok. Utdanning som dekker områdene i vedlegg III tabell A-II/3 skal være fullført og bestått før fartstid etter dette alternativet kan opptjenes.

(4) Utdanning og opplæring for å få kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 5 skal være basert på prinsippene for brovakt.

§ 38.Kompetansesertifikat maskinoffiser klasse 4

b) minst 12 måneders kombinert verkstedsopplæring og fartstid,

c) minst seks måneders fartstid med fagbrev som motormann.

(4) Fartstid etter tredje ledd bokstav b og c må inngå i godkjent opplæringsprogram med opplæring om bord, inkludert opplæring i maskinvakttjeneste som dekker områdene i vedlegg IV tabell A-III/4. Opplæring etter tredje ledd bokstav b og c skal dokumenteres i godkjent kadettbok. Før fartstid etter tredje ledd bokstav b og c kan opptjenes, skal utdanning som dekker områdene i vedlegg IV tabell A-III/1 skal være fullført og bestått

b) minst 12 måneders kombinert verkstedsopplæring og fartstid,

c) minst seks måneders fartstid med fagbrev som motormann.

(4) Fartstid etter tredje ledd bokstav b og c må inngå i godkjent opplæringsprogram med opplæring om bord, inkludert opplæring i maskinvakttjeneste som dekker områdene i vedlegg IV tabell A-III/4. Opplæring etter tredje ledd bokstav b og c skal dokumenteres i godkjent kadettbok. Før fartstid etter tredje ledd bokstav b og c kan opptjenes, skal utdanning som dekker områdene i vedlegg IV tabell A-III/1 skal være fullført og bestått

Det vil si at når en leser de to paragrafene, skal minst 4 måneder effektiv fartstid være etter fullført og  avsluttet med bestått.

 

Terje Møgster

Postboks 2222

   Direkte: 52 74 52 04

Senioringeniør

5509 Haugesund, Norge

   Mobil: XXX XX XXX

Utdanning sertifisering og Bemanning

Telefon: 52 74 50 00

   www.sjofartsdir.no

Tilbake