Sjømannshjelpen - Låne- og stønadsordning for sjøfolk

Publisert: 19.10.17

Sjømannshjelpens rørlige grunnkapital på kr 11.000.000,- forvaltes av et styre som består av Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Norges Rederiforbund og har egen ansatt daglig leder.

Sjømannshjelpens nåværende formål er å yte stønad eller lån til arbeidstakere som har, eller har hatt sjøen som sin arbeidsplass, eller deres etterlatte, som av forskjellige årsaker er vanskelig stillet, og å

  • yte stønad eller lån under maritim utdanning.
  • tilskudd til egenbetaling ved opphold på rehabiliteringssenter.
  • yte stønad til institusjoner eller lignende som ivaretar eller faller inn under stiftelsens formål.

Styret avgjør i hvert enkelt tilfelle om det skal ytes stønad, i hvilken form og med hvilket beløp ihht. § 5, men Krigsseilere eller deres etterlatte er fortrinnsberettiget.

 Sjømannshjelpen har egen hjemmeside hvor bl.a. detaljerte opplysninger, vedtekter, søknadskjema og normer kan leses.

 

 

 

Tilbake