Skipsbesøk - 3 Siem-skip i Bergen på samme dag

Publisert: 08.05.14

Nyhetsbilde

5. mai 2014 var 3 skip fra Siem Offshore AS i Bergen, alle 3 med lærlinger om bord! Billy Sandnes fra MKS dro på skipsbesøk til Siem Garnet, Siem Opal og Siem Topaz, og ble tatt vel i mot på de tre skipene. Der møtte han til sammen 6 lærlinger i fagene matros, motormann og skipselektriker og deres faglige ledere. Dette var både 1. og 2. års lærlinger, en hadde allerede bestått fagprøven og for noen nærmet det seg fagprøve.

Ex skipselektrikerlærlingen (tok fagprøve i mars og er dermed ferdig utdannet skipselektriker) har fått tilbud om jobb i rederiet men har valgt førstegangstjeneste og tar sikte på videre utdannelse. De fleste av lærlingene planlegger å fortsette på fagskole etter bestått fagprøve.

Blant matroslærlingene var også en jente, som ikke angrer sitt yrkesvalg og som gjerne anbefaler det til andre jenter. Det skal også nevnes at skipet har kvinnelig overstyrmann.

MKS fikk inntrykk av god og allsidig opplæring om bord på alle skipene, og fornøyde lærlinger og faglige ledere.

 

Alle matros og motormannlærlingene ble informert om følgende:

For å søke ferdighetssertifikat matros eller motormann kreves det 360 dagers fartstid på fartøy over 500 brt (matros) eller over 750 kW (motormann) fra fartsområde 3 eller større.

I tillegg kreves det fagbrev i det enkelte fag.

For de som ikke ønsker å fortsette på fagskole eller høgskole, men heller ønsker å jobbe som matros eller motormann er det viktig at de har det nødvendige antall dager (360) på plass før læretiden er over. Dette fordi det i ettertid kan være vanskelig å skaffe seg de eventuelt manglende dager.

For de som ønsker å ta videre utdannelse på fagskole eller høgskole uten å søke ferdighetssertifikat er det slik at de eventuelt manglende dager må seiles inn før de kan begynne på kadettiden sin.

Altså: Det ufravikelige kravet for å søke ferdighetssertifikat er 360 dager effektiv fartstid + bestått fagprøve.

Tilbake