Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse øker tilskuddet

Publisert: 11.09.13

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse ønsker økt satsing på lærlinger og kadetter.

 

 

 

Endring av retningslinjene for tildeling av tilskudd til opplæringsstillinger.

Styret i SNMK har vedtatt endringer både i søknadsfristene, i satsene som brukes for å beregne tilskuddene og i kravet om statsborgerskap. Endringene trer i kraft fra 1. juli og vil gjelde for søknader for 2. halvår 2011 som har søknadsfrist 15. februar.

Søknadsfristene er 15. august og 15. februar.
For 1. halvår 2013 (01.01.13 – 30.06.13) er søknadsfristen 15. august 2013.
For 2. halvår 2013 (01.07.12 – 31.12.13) er søknadsfristen 15. februar 2014.

Nye satser for lærlinger og kadetter
Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse har i sitt budsjett bevilget totalt 53,3 mill. kroner til opplæringsstillinger i 2011. Stiftelsens styre ønsker å stimulere til flere opplæringsstillinger for lærlinger og kadetter. Satsene for disse gruppene blir derfor satt opp med 25 prosent fra 1. juli 2011. De nye satsene vil gjelde for søknader om tilskudd for 2. halvår 2011 som har søknadsfrist 15. februar.

Tilskuddsbeløpene for de andre gruppene er uendret.

Endringer i kravet om statsborgerskap
Fram til nå 2011 har Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse satt krav om norsk statsborgerskap til personer det søkes om tilskudd til. Retningslinjene er nå endret på dette punktet, se pkt. 1.6.2 i retningslinjene:

Det gis tilskudd til EØS-borgere i opplæringsstillinger som har gjennomført utdanning ved utdanningsinstitusjon i Norge.

 

Les mer om ordningen her

Tilbake