Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk - Ny forskrift fra Sjøfartsdirektoratet

Publisert: 17.03.16

Refusjonsordningene skal sikre norsk maritim kompetanse og rekruttering av norske sjøfolk og sikre rederiene konkurransedyktige rammevilkår.

Endringer i tilskuddsordning trer i kraft 1. mars 2016 med unntak av tilskudd til NIS passasjerskip i utenriksfart.

Les mer her.

Tilbake