VIKTIG PRESISERING VEDR. KADETTBOK/WEBCADET

Publisert: 12.09.13

Studenter ferdig utdannet våren 2012 & 2013 (3. klasse høgskole/2. klasse fagskole)
Disse SKAL benytte kadettboka etter STCW 95. Den skal fylles ut som vanlig, og sendes inn til Sjøfartsdirektoratet med de vedlegg som er påkrevd etter STCW 95.

Disse kadettene vil få utstedt sertifikat som er gyldig fram til 31.12.2016. Kandidatene MÅ selv sørge for å ta oppgraderingskurs etter STCW konvensjonen (rev. Manila 2010) innen 31.12.2016 for å fornye sertifikatene sine!

Studenter som er UNDER utdanning
(1. & 2. klasse høgskole/1. klasse fagskole)
Disse studentene skal benytte kadettboka sommeren 2013, for dokumentasjon av fartstid, og læremåls gjennomføring! De MÅ fylle ut i denne boka for å få godkjent systematisk opplæring. Fartstid og læremål SKAL føres i kadettboka fram til WEBCADET er klar høsten 2013! Kadettboka blir da dokumentasjon for utstedelse av sertifikat sammen med ferdig utfylt WEBCADET.

WEBCADET
WEBCADET er godkjent opplæring etter den nye STCW konvensjonen (rev. Manilla 2010). Den vil omfatte alle studenter under utdanning etter 01.07.2013, og vil være klar for bruk fra høsten 2013. Da vil alle som går på skolene få informasjon om hvordan de skal registrere seg, og hvordan de skal etter føre det de har gjort i kadettboka. Det vil også bli gitt opplæring til kadett, rederi, instruktør og assessor om bruk av WEBCADET høsten 2013 og våren 2014!

Vi beklager den tidligere utsendte informasjonen, og den usikkerhet som måtte ha oppstått!

Med vennlig hilsen

Alle maritime opplæringskontor
Det Norske Maskinistforbund, Norsk Sjøoffisersforbundet, Norges Rederiforbund, NHO Sjøfart

Tilbake