Om oss

Maritimt Kompetansesenter Sørøst Norge (MKS) ble etablert i 1996 med kontor i Tønsberg.

Formålet med etableringen var at MKS skulle være et bindeledd mellom rederiene og de maritime skolene for å sikre rekruttering av lærlinger til den maritime næringen. Dette er fortsatt en av oppgavene til MKS som imidlertid også jobber med formidling av kadetter fra fag- og høgskolene, kursing av instruktører og assessorer for å nevne noe. MKS skal være et ressurssenter for sine medlemmer og har som formål å være spydspiss i regionen ved å fange opp alt nytt av betydning for medlemmene i forbindelse med utdanning og rekruttering og generell kompetanseheving av sjøfolk samt være oppdatert innenfor internasjonale krav/forslag fra eksempelvis IMO, MCL og ISF.

MKS skal promotere sine medlemmers behov overfor ungdom og fremme næringens krav til skolegang, språkferdigheter og personlig motivasjon for det yrke til sjøs man velger. Denne promoteringen skjer gjennom deltakelse på skoler, utdanningsmesser og gjennom andre medier hvor MKS naturlig når målgruppen.

MKS tar i dag inn lærlinger i alle fag hvor det er mulig å gi fagutdanning om bord eller i kombinasjon rederikontor og skip.

MKS har offentlig godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet som kursarrangør for assessorkurs, kurs i sikringsbevissthet for sjøfolk med særlige plikter, og kurs i passasjer- og krisehåndtering, alle kursene i henhold til STCW konvensjon 1978 m/vedlegg.

Fra 2013 har MKS også offentlig godkjenning som opplæringsinstitusjon for maritime konvensjonsfag - opplæring i bedrift Vg3 for skipselektriker, matros og motormann fra Sjøfartsdirektoratet etter krav i Kvalitetsforskriftene.

 MKS jobber for å sikre sine eiere morgendagens offiserer

Styret  
Tore Lillestø, styreleder Siem Offshore Crewing AS
Torbjørn Sandvik, styrets nestleder Ugland Marine Services AS
Heidi Nikolaisen, styremedlem Color Line Crew AS
Mikael Lindberg, styremedlem OSM Crew Management AS
Kjerstin Bøysen, styremedlem Redningsselskapet
Hilde Koppen, styremedlem Buksér og Berging AS

 

Administrasjonen  
Oddmund Nystad Daglig leder
Billy Sandnes Informasjons- og rekrutteringsrådgiver
Lise L. Mandal Opplærings- og KS-leder, for tiden i permisjon
Johan Wiese Matheson Opplæringskonsulent
Tone Henningsen        Administrasjonskonsulent
Frida Anglevik Kontorlærling

Samarbeidspartnere