Skipselektriker

Elektro og svakstrøm er nervetrådene i den teknologiske utviklingen. Fra mobiltelefoner til verdensomspennende nettverk av servere; uten strøm er de ingenting verdt. Det er derfor lett å forestille seg dette fagets utvikling. Som skipselektriker vil du ta del i denne utviklingen. Dagens skip er lastet med avanserte og innovative elektriske anlegg. Kunnskapen og erfaringen du får som skipselektriker kan brukes både i skipsrelatert industri og annen landbasert virksomhet. Med fagbrev som elektriker/skipselektriker kan du også jobbe på land.

Dagens skip og rigger er avanserte og komplekse. Skipselektrikeren skal kunne sette sammen, justere og reparere elektriske maskiner/motorer, generatorer, girvekslere, samt instrument- og kontrollsystemer for elektriske apparater. I tillegg kommer installasjon, vedlikehold og reparasjon av ledningsnett og annet utstyr som sikringer, brytere, kontakter, koblingsbokser, osv. I maritime konstruksjoner arbeides det hovedsaklig med automatiserte anlegg, installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og alarm- og overvåkingsanlegg.

Hvordan bli skipselektriker?

Har du fagbrev som elektriker og ønsker jobb i maritim virksomhet?