Skoler

Relevante utdanningsinstitusjoner

Uansett hvilken retning du velger så må du gå to år (3 år for maritim elektriker) på videregående skole før du kan søke om læreplass hos MKS.

Matros/motormann                   Maritim elektriker                            Kokk/servitør
Vg1 TIP eller elektro   Vg1 Elektro    Vg1 Restaurant- og matfag
Vg2 Maritime fag   Vg2 Elenergi    Vg2 Kokk- og servitørfag
2 års læretid   Vg3 Maritim elektriker   2 års læretid
    2 års læretid    

 

Faget Maritim elektriker er fra høsten 2017 en ny 5-årig utdanningsmodell. Etter Vg2 Elenergi  søker du deg inn på Vg3 Maritim elektriker. Dette faget tilbys på noen få skoler i landet (kun på Færder vgs. i sørøst). Etter fullført Vg3 Maritim elektriker søker du læreplass i faget Maritim elektriker hvor det er 2 års læretid på et skip. For læreplass i Sjøforsvaret, søker du direkte dit etter Vg3 Maritim elektriker. Etter endt læretid, kan du søke sertifikat som skipselektrikeroffiser.

I region sørøst finner du 3 videregående skoler som kan tilby Vg2 Maritime fag:

Færder videregående skole, Tønsberg  http://ferdervgs.vfk.no/
Kvadraturen videregående skole, Kristiansand http://www.kvadraturen.skolesenter.no  
I tillegg til disse to tradisjonelle skolene finner du Stiftelsen Sørlandets Maritime Videregående Skole, bedre kjent som skoleskipet MS Sjøkurs i Kristiansand http://www.sjoekurs.no/

De fleste videregående skoler med yrkesopplæring har tilbud om Vg1 og Vg2 i fagene kokk, servitør og elektro.

Etter bestått fagprøve er det mange som ønsker å fortsette utdanningen på fagskole eller høgskole.

I MKS' region finnes det to fagskoler og en høgskole som tilbyr videre maritim utdanning.

Fagskolen i Vestfold http://www.fiv.no/ (ikke inntak i 2018)
Fagskolen i Kristiansand http://fagskolen.vaf.no/ 
Høgskolen i Vestfold www.hive.no